3ª PM-4-62febrer 2011. Foto de G.Martí
Juny 2012. Foto de J.Sol
Desembre 2012. Foto de J.